CÁC LOẠI VẢI CÔNG NGHIỆP

222/15, Đường Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

PhucHaoFabric@gmail.com

Hotline hỗ trợ: 090 90 25 180

CÁC LOẠI VẢI CÔNG NGHIỆP

PH110

PH110

Liên hệ

PH72

PH72

Liên hệ

PH64 (V01)

PH64 (V01)

Liên hệ

PH63 (T50)

PH63 (T50)

Liên hệ

PH60 (T60)

PH60 (T60)

Liên hệ

PH53

PH53

Liên hệ

PH52H

PH52H

Liên hệ

PH52

PH52

Liên hệ

PH52 (CD75)

PH52 (CD75)

Liên hệ

PH52 (07C)

PH52 (07C)

Liên hệ

PH45

PH45

Liên hệ

PH45 (SBK02)

PH45 (SBK02)

Liên hệ

PH35 (T68)

PH35 (T68)

Liên hệ

PH35 (B10)

PH35 (B10)

Liên hệ

PH32 (210G)

PH32 (210G)

Liên hệ

PH32 (RIB 250G)

PH32 (RIB 250G)

Liên hệ

Hotline
Zalo