Vải thời trang

Vải thời trang

PH06

-POLY+RAYON -56*51/300D*300D -170 (+/-3%) gr/m 2

Vải thời trang

PH02-IN (DL02)

Vải thời trang

PH02-IN (DL04)

-100% POLYESTER -56*51/300D*300D -170 (+/-3%)...

Vải thời trang

PH13

-POLY + COTTON -148*68/150D*300D -230...

Vải thời trang

PH15

-POLY+RAYON -56*51/300D*300D

Vải thời trang

PHCR20A

-poly+visco -56*51/300d*300d

Vải thời trang

PH02-IN (DL01)

Vải thời trang

PHCR20

-POLY+VISCO -56*51/300D*300D

Các loại vải công nghiệp

Vải công nghiệp

Các loại vải công nghiệp

Vải MONO (160-180g)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the...

Các loại vải công nghiệp

PH35-B

-100% POLYESTER -27*27/1200D/1200D -320...

Các loại vải công nghiệp

PH52-07C

-100% POLYESTER -37*39/600D*600D

Các loại vải công nghiệp

PH35-T

-100% POLYESTER -90*86/300D*300D

Các loại vải công nghiệp

PH45 (SBK01)

-100% POLYESTER -27*20/900D*1200D

Các loại vải công nghiệp

PH53A (DOBBY 230GR)

-100% POLYESTER -37*39/600D*600D -230 (+/-3%)...