Vải thời trang

Vải thời trang

PH06

-POLY+RAYON -56*51/300D*300D -170 (+/-3%) gr/m 2

Vải thời trang

PH02-IN (DL02)

Vải thời trang

PH02-IN (DL04)

-100% POLYESTER -56*51/300D*300D -170 (+/-3%)...

Vải thời trang

PH13

-POLY + COTTON -148*68/150D*300D -230...

Vải thời trang

PH15

-POLY+RAYON -56*51/300D*300D

Vải thời trang

PHCR20A

-poly+visco -56*51/300d*300d

Vải thời trang

PH02-IN (DL01)

Vải thời trang

PHCR20

-POLY+VISCO -56*51/300D*300D

Các loại vải công nghiệp

Vải dệt kim

Vải dệt kim

Vải Thung PL-20

Vải dệt kim

Vải Thung PL-21

Vải dệt kim

Vải Thung PL-22

Vải dệt kim

Vải Thung PL-23

Vải dệt kim

Vải Thung PL-24

Vải dệt kim

Vải Thung PL-25

Vải dệt kim

Vải Thung PL-26

Vải dệt kim

Vải Thung PL-27

Thun ITY

Thun ITY

Thun ITY 01

Thun ITY

Thun ITY 02

Thun ITY

Thun ITY 03

Thun ITY

Thun ITY 04

Thun ITY

Thun ITY 05

Thun ITY

Thun ITY 06

Thun ITY

Thun ITY 07

Thun ITY

Thun ITY 08

Thun ITY

Thun ITY 09

Thun ITY

Thun ITY 10

Thun ITY

Thun ITY 11

Thun ITY

Thun ITY 12

Thun ITY

Thun ITY 13

Thun ITY

Thun ITY 16

Thun ITY

Thun ITY 14

Thun ITY

Thun ITY 15

Thun ITY

Thun ITY 17

Thun ITY

Thun ITY 18

Thun ITY

Thun ITY 19

Thun ITY

Thun ITY 20

Thun ITY

Thun ITY 21

Thun ITY

Thun ITY 22

Thun ITY

Thun ITY 23

Thun ITY

Thun ITY 24

Vải công nghiệp

Các loại vải công nghiệp

Vải MONO (160-180g)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the...

Các loại vải công nghiệp

PH35-B

-100% POLYESTER -27*27/1200D/1200D -320...

Các loại vải công nghiệp

PH52-07C

-100% POLYESTER -37*39/600D*600D

Các loại vải công nghiệp

PH35-T

-100% POLYESTER -90*86/300D*300D

Các loại vải công nghiệp

PH45 (SBK01)

-100% POLYESTER -27*20/900D*1200D

Các loại vải công nghiệp

PH53A (DOBBY 230GR)

-100% POLYESTER -37*39/600D*600D -230 (+/-3%)...